Geschiedenis

Geschiedenis komt tot leven als het verhaal goed verteld wordt. Tijdens het schrijven van familieverhalen, levensverhalen of bedrijfsgeschiedenissen werken mijn analytische aard en creatieve geest perfect samen. Graag speur ik ook in documentatie en archieven naar informatie die iets toevoegt. (zie ook onder het kopje Familieboeken en levensverhalen)

Samen met Rob Leemhuis schreef ik in 2008 een boek over de gevangenis Blokhuispoort in Leeuwarden. Dit jaar verschijnt er een nieuwe versie van het boek, waarin ook de recente geschiedenis (na sluiting) aan bod komt. Ook kortere historische teksten schrijf ik graag. In de historische rubriek in stadsblad Leeuwarders en voor de website Anno.nl onderzocht ik bijvoorbeeld de alledaagse geschiedenis.